Позвънете ни: +359 . 746 . 31005

Машинен парк

За осъществяване на технологичния цикъл на дружеството, изградените три производствени линии са оборудвани със съвремени машини и съоръжения. Всяко технологично направление разполага с необходимата му техника за оптимизиране на работния процес. Например:

- моделиерна - оборудвана е със CAD/CAM система „Lectra” за моделиране и конструиране на изделията, както и за  подготовка на производството;

- кроялен цех - разполага с автоматична настилъчна техника;

- преподготовка - налични са два броя бродировъчни машини – общо 18 глави в 10 цвята;

- модерни напълно автоматизирани конфекционни машини – Juki и Brother в шевен участък;

- съвременна гладачна техника за  влаго-топлинна обработка и довършителни операции на изделията;

Периодично се извършват измервания на параметрите на работна среда, като стриктно се съблюдават задължителните норми. Създадените условия на работа, наличието на високо квалифициран персонал и използваното съвременно конфекционно оборудване благоприятстват за постигане на високо качество на продукцията.