Позвънете ни: +359 . 746 . 31005

Как работим с нашите партньори:

AПринципи на партньорството:
Отношения на равнопоставеност; Взаимен интерес; Механизми за комуникация и контрол; Дългосрочно сътрудничество, устойчивост.

BПартньорства за иновации:
Нови предложения в областта на текстила, облеклата и конфекционното производство за високо качество и здравословен начин на живот.

CПовишаване на прозрачността:
създаване на условия за изграждането на една последователна политика на качество; изработване на планове за двустранен мониторинг.

DЕкологично производство: Прилагаме Oeko Tex 100 задоволява най-различни изисквания на потребителите във връзка с качеството на модерните текстилни продукти.