Позвънете ни: +359 . 746 . 31005

Контрол на качеството

За гарантиране качеството на произвежданата продукция се осъществява контрол на качеството със следната система на организация:

-входящ контрол на материалите и скроените детайли;

-междуоперационен контрол на  изделията в линията

- контрол на изделията преди гладене;

-100℅ краен контрол на всяко готово изделие.

От 2008 г.” ПИРОС” ООД притежава сертификат за качество по изискванията на ISO 9001:2008.